ראש השנה – משחקי תנועה וספורט לחג.

ראש השנה – פעילות מקסימה לראש השנה (התפוחים לא אמיתיים)

משחק 1 – הובלת תפוח על כף / תחתית – מצד אחד ל"צנצנת הדבש" – עובד על מיקוד, שיווי משקל.
משחק 2 – הובלת התפוח על צלחת – כאשר היא מונחת על הראש, גבוה באוויר, על כף יד אחת – עובד על יצירתיות, שיווי משקל, מיקוד.
משחק 3 – זריקת תפוח לסל – אדום לאדום וירוק לירוק – עובד על מיקוד, קשר עין יד, מיומנות זריקה.
משחק 4 – שוב זריקת התפוח לסל – הפעם בשכיבה על הבטן – עובד על חיזוק חגורת כתפיים, קשר עין יד, מיקוד.