קייטנת תנועטף ביתית – צעירים – הליכה, קפיצות, הליכת דוב