המלצות

גנים – הורים, ילדים וצוות הגן

חוגי תנועטף אחרה"צ

הפעלות בבריתות

הפעלות בימי הולדת

 

 

 

שונות – התנדבויות, מסיבות הורים וילדים ועוד…